0907 888 444

Thông tin doanh nghiệp A&T Group

1. Thông tin doanh nghiệp A&T Group A&T Group hay Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam được thành lập ngày 18/10/2007 (viết tắt là ATVINA) Mô hình hoạt động: A&T Group hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con Tính đến hết năm 2020,

Chi tiết »